Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: od momentu publikacji nie wprowadzono istotnych zmian

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.,
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 • Brak możliwości zmiany kontrastu i rozmiaru czcionek

 • Część zamieszczonych plików nie jest dostępna cyfrowo.

 

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2018-09-23

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-18

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Regina Olszyna

- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Telefon: 32 2420430

 

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.

 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągi 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub droga elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej

Adres: ul. Pawła Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

E - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 32 2420430

 

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla Rodziców wychowanków dostępne są 2 dojścia do głównego wejścia budynku – wejście przez furtkę, zejście po kilku schodach niedostosowane dla wózków inwalidzkich oraz przez bramę (brak schodów)

 • Do budynku prowadzi główne wejście po kilku schodach oraz drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Budynek jest jednokondygnacyjny. W głównej części budynku korytarze są odpowiednio szerokie.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabo widzących.

 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych.

 • Miejsca parkingowe znajdują na parkingu ogólnodostępnym.

 • Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego
  w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja dostępności.docx)Deklaracja dostępności.docx[ ]19 kB2021-02-23 20:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej

 

 

 

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w sekretariacie.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.pdf)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]58 kB2018-05-04 17:16
Pobierz plik (wniosek.odt)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]26 kB2018-05-04 17:16
Pobierz plik (wniosek.doc)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]17 kB2018-05-04 17:16

Informacje o BIP 

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej strony www. Na stronie BIP opublikowane są artykuły usystematyzowane wg "Menu Podmiotowego" oraz "Przedmiotowego".

Dostęp do BIP możliwy jest przez:

 • wpisanie do przeglądarki internetowej adresu mp19.bipinfo.pl
 • przejście ze strony głównej BIP: bip.gov.pl

 


 

Nawigacja po stronie BIP

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnego „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych odnośników „Menu przedmiotowego”, „Menu Podmiotowego” bądź "Menu Górnego" użytkownik przechodzi do poszczególnych kategorii przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przemieszczanie po artykułach zawartych w poszczególnych kategoriach. "Wyszukiwarka" BIP jest elementem strony umożliwiającym wyszukiwanie treści merytorycznej biuletynu czyli tekstu znajdującego się na stronie. Umożliwia ona również wyszukiwanie tekstu w wszystkich plikach zamieszczonych na stronie. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę wyświetli tytuł artykułu/dokumentu i fragment treści oraz przyporządkowanie artykułu/dokumentu do właściwej sekcji/kategorii. Element "najczęściej czytane" pozwala użytkownikowi przejść w szybki sposób do informacji które są najczęściej czytane na stronie przez odwiedzających BIP. Klikając w tytuł artykułu/dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony do właściwego miejsca na stronie. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się przez odnośnik „Strona główna” - dostępny z każdego poziomu Biuletynu. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się poprzez odnośnik zawarty w logo BIP

Menu strony

 • menu przedmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako pierwsze dostępne menu od góry
 • menu podmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako tuz pod menu przedmiotowym
 • menu górne - znajduję się w górnej części strony

Elementy strony

 • wyszukiwarka - znajduję się po prawej części strony
 • najczęściej czytane - znajduję się po prawej części strony tuż pod wyszukiwarką

 


 

W przypadku gdy informacje są udostępniane w postaci oddzielnych plików w formacie MS Office (*.doc), Adobe Acrobat (*pdf), Open Office (*odt) lub spakowanych archiwów z rozszerzeniem (*zip) jako publikacje złożone są umieszczane w tabeli poniżej danego artykułu z możliwością pobrania dokumentów lub pod wskazanym adresem.

 

Redaktor naczelny: Regina Olszyna
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.32.2420430
Funkcje: Nadzór i koordynacja serwisu. Tworzenie i edycja artykułów.
   
Administrator: Biernat Błażej
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.32.2420430
Funkcje: Administracja i kontrola techniczna serwisu.
Edycja artykułów.
   

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information