Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: od momentu publikacji nie wprowadzono istotnych zmian

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.,
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 • Brak możliwości zmiany kontrastu i rozmiaru czcionek

 • Część zamieszczonych plików nie jest dostępna cyfrowo.

 

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2018-09-23

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-18

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Regina Olszyna

- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Telefon: 32 2420430

 

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.

 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.

 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągi 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub droga elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej

Adres: ul. Pawła Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

E - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 32 2420430

 

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla Rodziców wychowanków dostępne są 2 dojścia do głównego wejścia budynku – wejście przez furtkę, zejście po kilku schodach niedostosowane dla wózków inwalidzkich oraz przez bramę (brak schodów)

 • Do budynku prowadzi główne wejście po kilku schodach oraz drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • Budynek jest jednokondygnacyjny. W głównej części budynku korytarze są odpowiednio szerokie.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabo widzących.

 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych.

 • Miejsca parkingowe znajdują na parkingu ogólnodostępnym.

 • Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego
  w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja dostępności.docx)Deklaracja dostępności.docx[ ]19 kB2021-02-23 20:33

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information